|

Tin tức hoạt động chung của Phường Tin tức hoạt động chung của Phường

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất

Năm 2024, phường Cát Linh tiếp tục tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất với kỳ vọng nhận được sự hướng ứng của mọi tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn bằng nhiều hình...
Xem tất cả